Misyon - Vizyon
Okulumuzun misyonu, Sosyal Bilimler alanında (İşletme, Muhasebe, Maliye, Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret, Radyo Televizyon, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Menkul Kıymetler ve Sermaya Piyasası, İnsan Kaynakları Yönetimi, ÇağrıHizmetleri ) mesleklerinin temel değerlerini özümsemiş; özgürlük, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine dayalı ara elemanlar yetiştirmektir. Okulumuzun vizyonu ise Öğrencilerimizi günün koşullarına uygun olarak yetiştirmenin yanı sıra Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş akılcı, bilimsel , hümanist elemanlar olarak yetiştirmek, ülkemize yararlı olabilecek kaliteli bir Yüksekokul oluşturmaktır.
Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1266
Belgegeçer: 0 346 219 1203