İdari Personel
BAYRAM PAMUK
YÜKSEK OKUL SEKRETERİ
bpamuk@cumhuriyet.edu.tr
2891
 
HANDAN KAYA
ŞEF
handankaya@cumhuriyet.edu.tr
1988
 
ABDULLAH KORKMAZGİL
TEKNİKER
akorkmazgil@cumhuriyet.edu.tr
2290
 
EMRE TANKUŞ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
emretankus@cumhuriyet.edu.tr
 
MAHMUT GÖKSU
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
mgoksu@cumhuriyet.edu.tr
 
MUSTAFA KEPENEK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
mkepenek@cumhuriyet.edu.tr
2890
 
ADIGÜZEL SOLMAZ
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ
asolmaz@cumhuriyet.edu.tr
1599
 
MENDERES AY
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ
may@cumhuriyet.edu.tr
1477
 
ALAADDİN KAHYA
HİZMETLİ
alaaddin.kahya@cumhuriyet.edu.tr
 
BAYRAM ALTINTAŞ
HİZMETLİ
baltintas@cumhuriyet.edu.tr
1010
 
GÜVEN AKKOÇ
HİZMETLİ
g.akkoc@cumhuriyet.edu.tr
 
SERPİL EDE
HİZMETLİ
sede@cumhuriyet.edu.tr
 
Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1266
Belgegeçer: 0 346 219 1203