Genel Tanıtım

Genel Tanıtım

Meslek Yüksekokulları, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren yükseköğretim kurumlarıdır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 3. maddesine göre, ön lisans, ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir. Meslek Yüksekokullarının teknik bölümlerden mezun olan öğrencilere “tekniker”, sosyal bölümlerden mezun olan öğrenciler ise “meslek elemanı” unvanı verilir.

Üniversitemiz ile aynı ismi taşıma onuruna sahip olan Meslek Yüksekokulumuzun nüvesini, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken Üniversitemiz rektörlüğüne bağlanan (2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu madde 26/f) Sivas Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim öğretim faaliyeti gösteren İktisadi ve İdari Programlar Bölümü oluşturmaktadır. Sivas Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü iken Yükseköğretim Kurulu'nun 31.03.2000 tarih ve 6404 sayılı kararı ile Sivas Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılan Meslek Yüksekokulumuz 2000-2001 eğitim öğretim yılında “Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu” olarak eğitim-öğretime başlamış, tematik bir akademik birim olma vurgusuyla Yükseköğretim Kurulu’nun 26 Mart 2020 tarihli kararıyla “Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu”na dönüştürülmüştür.

Meslek Yüksekokulumuzda halen; 32 adet derslik, 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet radyo televizyon laboratuvarı, 1 adet Turizm Otelcilik Uygulama Laboratuvarı (Mutfak) 8 adet görsel derslik, 4 adet sınav salonu ve 1adet öğrenci kantini bulunmaktadır. Bilimsel araştırma, yayın ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin 7 Doktor Öğretim Üyesi, 32 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 39 akademik personel ile sürdürüldüğü yüksekokulumuzda 1 yüksekokul sekreteri, 1 şef, 5 memur, 1 tekniker ve 5 hizmetli ve 2 sürekli işçi olmak üzere toplam 15 idari personel görev yapmaktadır.

Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun misyonu; “mesleki yeterliliği olan, liderlik özellikleriyle donanmış, gelişen teknolojileri takip etmek için motive edilmiş ve kendini mesleki olarak yaşam boyu geliştirmenin önemini kavramış nitelikli mezunlar yetiştirmek”tir.

Meslek Yüksekokulumuzda 10 bölüm ve bu bölümlere bağlı 15 program bulunmakta ve 2.486 normal öğretim öğrencisi, 976 ikinci öğretim öğrencisi olmak üzere toplam 3.462 öğrenci öğrenim görmektedir.