Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri

S.No

Ünvanı

Adı Soyadı

Görevi

1.

Dr.Öğr.Üyesi

Derya Fatma BİÇER

Başkan

2.

Dr.Öğr.Üyesi

Yalçın YALMAN

Üye

3.

Öğr.Gör.

Bayram GÜL

Üye

4.

Dr.Öğr.Üyesi

Nevzat BALIKÇIOĞLU

Üye

5.

Dr.Öğr.Üyesi

Şebnem ZORLUTUNA

Üye

6.

Dr.Öğr.Üyesi

Ülkü Mazman İTİK

Üye

7.

Yüksekokul Sekreteri

Bayram PAMUK

Raportör