Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Tanıtım

Radyo Televizyon Programcılığı programının temel amacı, özel ve tüzel radyo – televizyon kanallarının teknik eleman ihtiyaçlarını sağlayacak bireyler yetiştirilmesidir. Radyo-Televizyon Program yapımcılığı ve/veya yayıncılığı, çağdaş teknolojilerden yararlanarak televizyon programcılığını, program yapımcılığını ve yayıncılığını geliştirmek amacıyla araştıran, öğreten ve kamuya aktaran bir alandır. Dünyadaki Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı sektöründeki gelişmeleri ülkemiz de yakalamıştır. Görsel ve İşitsel iletişim araçlarının hayatımızda yerini hızla alması, sektörde teknik eğitim almış nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı artırmıştır. Radyo ve Televizyon Programcılığı sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek on yıl içinde önemli teşvikler ve yatırımlar olacağı, buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir. Bölümümüzde öğrencilerimizin öğrenme üzerindeki ihtiyaçlarını karşılayacak temel iletişim, temel kamera, çekim teknikleri,aydınlatma teknikleri,ses teknikleri,görüntü düzenlemesi,video ve ses kurgusu, sinema kuramları ve eleştirisi,haber toplama ve yazma, senaryo,belgesel film, radyo televizyon programcılığı, grafik ve animasyon,meslek etiği, reklamcılık, halkla ilişkiler vb. birçok ders bulunacaktır. Bölümümüzden başarı ile mezun olan öğrencilerimiz, ÖSYM nin düzenlediği DGS(Dikey Geçiş Sınavı) ile Basın ve Yayın, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Öğretmenliği, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, İletişim, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo Televizyon ve Sinema, Sinema ve Televizyon, Televizyon Gazeteciliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Bağlantılar

İletişim

Adres: Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu

Kampüs 58140 SİVAS

Tel: 0.346.2191266

Fax: 0.346.2191203

Telefon

Telefon: 0 346 219 1266

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

Email

cmyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

Belgegeçer: 0 346 219 1203