Telefon: 0 346 219 1266 Belgegeçer: 0 346 219 1203 cmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu

Tanıtım

Meslek Yüksekokulu, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur. Ön lisans, ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu madde 3). Meslek Yüksekokullarının teknik bölümlerden mezun olan öğrenciler “tekniker” sosyal bölümlerden mezun olan öğrenciler ise “meslek elemanı” unvanı kazanır. Üniversitemiz ile aynı ismi taşıma onuruna sahip olan Meslek Yüksekokulumuzun nüvesini, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken Üniversitemiz rektörlüğüne bağlanan (2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu madde 26/f) Sivas Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim öğretim faaliyeti gösteren İktisadi ve İdari Programlar Bölümü oluşturmaktadır. Sivas Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü iken Yüksek Öğretim Kurulu'nun 31.03.2000 tarih ve 6404 sayılı kararı ile Sivas Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılan Meslek Yüksekokulumuz 2000-2001 eğitim öğretim yılında Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuzda; 32 adet derslik, 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet radyo televizyon laboratuvarı, 1 adet Turizm Otelcilik Uygulama Laboratuvarı (Mutfak) 8 adet görsel derslik, 4 adet sınav salonu ve 1adet öğrenci kantini bulunmaktadır. Bilimsel araştırma, yayın ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin 3 yardımcı doçent, 30 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 33 akademik personel ile sürdürüldüğü yüksekokulumuzda 1 yüksekokul sekreteri, 1 şef, 7 memur, 1 tekniker ve 4 yardımcı hizmetli olmak üzere toplam 14 idari personel görev yapmaktadır. Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu’nun misyonu; mesleki yeterliliği olan, liderlik özellikleriyle donanmış, gelişen teknolojileri takip etmek için motive edilmiş ve kendini mesleki olarak yaşam boyu geliştirmenin önemini kavramış nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Yüksekokulumuzda 8 bölüm ve bu bölümlere bağlı 12 program bulunmakta ve 1.953 normal öğretim öğrencisi, 1.391 ikinci öğretim öğrencisi olmak üzere toplam 3.344 öğrenci öğrenim görmektedir.

Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu’nun temel misyonu; Evrensel nitelikte faydalı bilgiye ulaşan ve üreten, araştırmacı, insanlığa değer katan, çevresel, toplumsal, tarihsel, milli ve manevi değerlere saygılı, şehrin, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, katılımcı, paylaşımcı, çözümleyen, mesleki açıdan yetkin, girişimci bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu’nun temel vizyonu, yüksek kalite standartlarına dayanan teorik ve pratik mesleki eğitim-öğretim sağlayan, iş dünyası ile işbirliği neticesinde uygulama becerisi kazanmış, mesleki yetkinliğe sahip, geleceğin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten, iletişime ve değişime açık bir eğitim kurumu olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamaktır.

 

Yüksekokulumuza Emeği Geçenler

   Öğr.Gör. Selahaddin ŞAHİN    

Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri ve Standartları Tablosu

Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosunu PDF ve Word dosyası olarak indirebilirsiniz.


Word Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir

Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosunu PDF ve Excel dosyası olarak indirebilirsiniz.


Excel Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir