Genel Tanıtım


Genel Tanıtım

Meslek Yüksekokulu, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur. Ön lisans, ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu madde 3). Meslek Yüksekokullarının teknik bölümlerden mezun olan öğrenciler “tekniker” sosyal bölümlerden mezun olan öğrenciler ise “meslek elemanı” unvanı kazanır. Üniversitemiz ile aynı ismi taşıma onuruna sahip olan Meslek Yüksekokulumuzun nüvesini, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken Üniversitemiz rektörlüğüne bağlanan (2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu madde 26/f) Sivas Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim öğretim faaliyeti gösteren İktisadi ve İdari Programlar Bölümü oluşturmaktadır. Sivas Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü iken Yüksek Öğretim Kurulu'nun 31.03.2000 tarih ve 6404 sayılı kararı ile Sivas Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılan Meslek Yüksekokulumuz 2000-2001 eğitim öğretim yılında Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuzda; 32 adet derslik, 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet radyo televizyon laboratuvarı, 1 adet Turizm Otelcilik Uygulama Laboratuvarı (Mutfak) 8 adet görsel derslik, 4 adet sınav salonu ve 1adet öğrenci kantini bulunmaktadır. Bilimsel araştırma, yayın ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin 1 Doçent  ,12 Doktor Öğretim Üyesi , 33 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 46 akademik personel ile sürdürüldüğü yüksekokulumuzda 1 yüksekokul sekreteri, 1 şef, 5 memur, 1 tekniker ve 5 yardımcı hizmetli 2 sürekli işci  olmak üzere toplam 15 idari personel görev yapmaktadır.  Yüksekokulumuzun ismi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.03.2020 tarih ve E.24113 sayılı yazısı ile Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir .Cumhuriyet  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun misyonu; mesleki yeterliliği olan, liderlik özellikleriyle donanmış, gelişen teknolojileri takip etmek için motive edilmiş ve kendini mesleki olarak yaşam boyu geliştirmenin önemini kavramış nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Yüksekokulumuzda 10 bölüm ve bu bölümlere bağlı 16 program bulunmakta ve 2400 normal öğretim öğrencisi, 1150 ikinci öğretim öğrencisi olmak üzere toplam 3.550 öğrenci öğrenim görmektedir.

Yukarı