Yüksekokul Müdürlerimiz


Meslek Yüksekokulu’nun Kuruluşundan Bugüne Kadar Görev Alan Müdürler

Adı Soyadı

Görev Yaptığı Tarihler

Doç. Dr. Erdinç TUTAR

2000-2002

Öğr.Gör.Rıdvan ÖZDEN

2002-2005

Doç.Dr.Cemal YALÇIN

2005-2008

Prof.Dr.Adnan MAHİROĞULLARI

2008-2012

Yrd.Doç.Dr.S.Alpagut ŞENEL

2013-2015

Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL

2015-2016

Doç. Dr. Derya Fatma BİÇER

2016-

Yukarı