Misyon - Vizyon


MİSYONUMUZ

Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun temel misyonu; Evrensel nitelikte faydalı bilgiye ulaşan ve üreten, araştırmacı, insanlığa değer katan, çevresel, toplumsal, tarihsel, milli ve manevi değerlere saygılı, şehrin, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, katılımcı, paylaşımcı, çözümleyen, mesleki açıdan yetkin, girişimci bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun temel vizyonu, yüksek kalite standartlarına dayanan teorik ve pratik mesleki eğitim-öğretim sağlayan, iş dünyası ile işbirliği neticesinde uygulama becerisi kazanmış, mesleki yetkinliğe sahip, geleceğin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten, iletişime ve değişime açık bir eğitim kurumu olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamaktır.

 

Yukarı