Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Tanıtım

İş yaşamı teknolojik gelişmelerle birlikte köklü bir şekilde değişmekte; bu teknolojik ge-lişmelere paralel olarak finansal piyasalar hemen hemen bütün iş dallarının evriminde katalizör işlevini üstlenmektedir. Diğer taraftan; özellikle 21. yüzyılın getirdiği yeni bir süreç olan küresel-leşme ile piyasalar arasındaki sınırlar ortadan kalkmakta finansal piyasalar uluslararası ekono-mik ilişkilere paralel olarak önemli gelişmeler göstermektedir. Finans sektörü, bütün dünyada ve ülkemizde hâlihazırda var olan önemini her geçen gün daha çok pekiştirmekte ve bu alanda ye-tişmiş uzman işgücüne ihtiyaç artmaktadır. Ülkemizde son yıllarda, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu çıkarıldıktan sonra menkul kıymetler ve borsa alanında önemli gelişmeler yaşanmış, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) giderek daha da derinlik ve menkul kıymet türleri itibariyle çeşitlilik kazanmıştır. Bölümümüz; zaman zaman sert rüzgârların estiği finans piyasalarında etkin yer alabile-cek ulusal ve uluslararası rekabette değişen koşullara uyum sağlayabilecek seviyede kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerle donatılmış üstün nitelik ve yetenekte kalifiye ara eleman yetiştir-meyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizi sadece çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık, stratejik düşünebilen, risk alabilen, kendine güvenli, kamu ve özel sektöre ait tüm kuruluşlarda finans, bankacılık ve sigor-tacılık alanlarında başarılı olacak şekilde değil, aynı zamanda sosyal yaşantısında da çevresine ve topluma örnek, sorumluluk bilinci olan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, hukukun üstünlüğüne inanan, ülke ve toplum sorunlarına karşı duyarlı ve vatana faydalı bireyler olacak şekilde yetiştirmek birincil hedefimizdir. Finans Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde; Maliye, Bankacılık Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası olmak üzere üç farklı program mevcuttur. Hazırlık eğitiminin olmadığı bölümümüzde tüm programların öğretim süresi iki (2) yıl olup YGS–6 puan türü ile öğrenci alınmaktadır. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi ESENGÜL SALİHOĞLU

Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Programı Bölüm BaşkanıBağlantılar

İletişim

Adres: Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu

Kampüs 58140 SİVAS

Tel: 0.346.2191266

Fax: 0.346.2191203

Telefon

0 346 219 1266

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

cmyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1203