Muhasebe ve Vergi Bölümü

Tanıtım

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe; finansal karakterli, para ile ifade edilebilen işlem ve olayların kaydedilmesi, özetlenerek raporlar halinde sunulması ve yorumlanması ile ilgili bir sanat olarak tanımlanmaktadır. İlk zamanlarda klasik defter tutma şeklinde kabul edilen muhasebe, işlem ve olayların kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve sonuçların rapor halinde sunulmasını gerçekleştirmiştir. Ancak zaman içinde muhasebenin işlevleri artmış klasik işlevleri yanında yöneticilerin karar almasına yardımcı olan ve işletme faaliyetlerini kontrol eden bir araç haline gelmiştir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, muhasebe de kullanılan hesap planlarının tek düzene bağlanması, uygulamalarla ilgili standartların oluşturulması ve bazı uygulamaların zorunlu hale getirilmesi, bilgisayar muhasebe paket programlarının çok geliştirilmiş olması ile muhasebenin ekonomik hayatta önemini daha da arttırdığı görülmektedir. Bu bölüm, kamu ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi için muhasebe alanında gerekli olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmektedir. İŞ OLANAKLARI Muhasebe programından mezun olan öğrencilerimiz, faaliyet konusu ne olursa olsun tüm işletmelerin muhasebe birimlerinde çalışabildikleri gibi, dört yıllık lisans eğitimlerini ve stajlarını tamamlayarak mali müşavirlik yapma şansına sahiptirler.

Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi İLHAN ÇELEBİ

Muhasebe Ve Vergi Programı Bölüm BaşkanıBağlantılar

İletişim

Adres: Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu

Kampüs 58140 SİVAS

Tel: 0.346.2191266

Fax: 0.346.2191203

Telefon

0 346 219 1266

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

cmyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1203