Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Tanıtım

Yönetim ve Organizasyon
Önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları (insan, para, makine, malzeme, bilgi vb.) anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönetim denir.
Yönetim değişmekte olan çevre koşullarında kıt kaynakları verimli şekilde kullanarak işletmenin amaçlarına etkin bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla işbirliği yapmaktır.   
Organon (organ) kelimesinden türetilmiş olan organizasyon kavramı ise, bireylerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçlarını, başka bireylerle bir araya gelerek grup halinde çaba, bilgi ve yeteneklerini birleştirmeleri yoluyla gerçekleştirmelerini mümkün kılan bir işbölümü ve koordinasyon sistemi, düzen ve yapıyı ifade eder.    
Bölümün Amacı
Yönetim ve Organizasyon Bölümü?nün başlıca amacı; çağdaş yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine sahip; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli ara eleman (alt ve orta kademe yönetici) ihtiyacını karşılamaktır.
Bölümün Misyonu
Yönetim ve organizasyon temelli, küresel çağdaş eğitim ve öğretim sürecine uyumlu, ekonomik, kültürel, bilimsel, ve teknolojik alanda hizmet etmeyi, insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı, uygulayıcı ve ömür boyu öğrenici, nitelikli önlisans eğitimi almış, teori ve uygulamada bilgi dağarcığı zengin bireyler ve meslek elemanları yetiştirmek.

Bölümün Mevcut Durumu ve Geleceği
Yönetim ve Organizasyon Bölümü, kaynakları etkin, verimli, ekonomik ve rasyonel kullanarak belirlenmiş amaçlara birlikte ulaşabilmek için organizasyonlar oluşturmak veya içerisinde yer alma kültürü oluşturmaya yönelik eğitim- öğretimde bulunmak hedefiyle kurulmuştur. Eğitim-öğretim süresince öğrencilere, temel ekonomi, işletme, hukuk, muhasebe, yabancı dil, bilgisayar, istatistik dersleri verilmektedir.
Bölümden Mezun Olan Öğrencilerin Kazanımları
Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

- Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

Öğrenme Yetkinliği

- Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

- İş hukuku ve sosyal güvenlik bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

- İş hukuku ve sosyal güvenlik bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.

- Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili fizibilite çalışması yürütme ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

- Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim, insan kaynakları yönetimi ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

- Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.

- Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.

- Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Çalışma Ortamı ve Koşulları
Yönetim ve Organizasyon Bölümü meslek elemanı genellikle kamu ve özel sektörde zihinsel çabanın yoğun olarak kullanıldığı bürolarda çalışır. Üstleri, meslektaşları ve müşteri ile iletişim içerisindedir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetim, insan kaynakları yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde, yönetimin her kademesinde görev almaktadırlar. Yönetim ve Organizasyon Bölümünden mezun meslek elemanları çalıştıkları kurumda; 

  • Üst yöneticilerin aldıkları stratejik, genel veya özel(bölüm bazında) kararları hayata geçirmeye çalışır.

İş Bulma İmkânları
Yönetim ve Organizasyon Bölümünden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimi, insan kaynakları yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde, yönetimin her kademesinde görev alabilmektedirler.
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Bu ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine girebilirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI


Alan Kodu

Ön Lisans Mezuniyet Alanı

Tercih Yapılabilecek Lisans Programları

Lisans Alan Kodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Yönetimi

Bankacılık

3117

Bankacılık ve Finans

6119

Bankacılık ve Finansman

6119

Bankacılık ve Sigortacılık

3120

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

3141

Ekonomi ve Finans

5105

Girişimcilik

9275

İşletme

3226

İşletme Bilgi Yönetimi

3227

İşletme Enformatiği

8210

İşletme-Ekonomi

6229

Lojistik Yönetimi

8222

Muhasebe ve Finans Yönetimi

5123

Muhasebe ve Finansal Yönetim

5123

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

3296

Sermaye Piyasası

3302

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme

9111

Sigortacılık

3306

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

5127

Uluslararası Finans

6351

Uluslararası Finans ve Bankacılık

9353

Uluslararası İşletme

4390

Uluslararası İşletmecilik

8275

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

9108

Uluslararası Ticaret

3355

Uluslararası Ticaret ve Finans

9282

Uluslararası Ticaret ve Finansman

5131

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

3356

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

9009

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama

9218

Yönetim Bilişim Sistemleri

3361

 

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi YALÇIN YALMAN

Yönetim Ve Organizasyon Bölümü Bölüm BaşkanıBağlantılar

İletişim

Adres: Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu

Kampüs 58140 SİVAS

Tel: 0.346.2191266

Fax: 0.346.2191203

Telefon

0 346 219 1266

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

cmyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1203