Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Tanıtım

Turizm ülkemizde hızla gelişmekte olan sektörlerden birisidir. Bu gelişime paralel olarak eğitimli işgören ihtiyacı artmaktadır. Turizm eğitiminin temel amacı; insanların dünyayı daha iyi anlayabilecekleri, anlatabilecekleri bu bağlamda turizme yararlı olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri bilgilerle donatmaktır. Bu bilgiler sadece günümüz dünyasının sorunlarına değil, geleceğin iş ve sosyal yaşamının sorunlarına da çözüm olabilmelidir. Günümüzde ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri işsizliktir. Türkiye yetişmiş yeni iş gücünün önemli bir kısmı için iş bulma olanakları kısıtlı bir ülkedir. Dünya çapında da benzer sorunlar yaşanmakla birlikte özellikle, çalışma saatlerinin azalması ve dolayısıyla boş zamanın artması, ekonomik refah seviyesinin yükselmesi, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin gösterdiği gelişmeler sayesinde insanların tatil yapma, dinlenme, eğlenme, gezme ve merak duygularını giderme ihtiyaçları giderek artmıştır. Bu durum hem ülkemizde hem de dünyada turizm sektörünün hızla gelişmesine yol açmış ve ülkeler, turizmi işsizliğin azaltılması ve istihdamın geliştirilmesi noktasında kullanma ve geliştirme eğilimine girmişlerdir. Bilginin ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının başarının tek şartı haline gelmesi, mesleki anlamda eğitim gören bütün öğrencilerin eğitime ve iş hayatına bakışını kökten değiştirmektedir. Özellikle turizm alanının insan gücü yoğun bir sektör olması, hizmet üretiminin kalitesi ve verimliliği için eğitimli iş gücünü zorunlu kılmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri, Genel Turizm, Otel İşletmeciliği, Önbüro İşlemleri, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Mutfak Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Turizm Pazarlaması, Mesleki Yabancı Dil, Almanca ve Fransızca gibi mesleki derslerin yanında genel kültür ve genel yetenek derslerini almaktadırlar. Günümüzün hızla büyüyen sektörlerinden birisi olan Turizm sektörü için ara eleman yetiştirmeyi hedefleyen Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler turizm işletmelerinin farklı pozisyonlarında görev alabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olacaklardır.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi İLKER ÖZTÜRK

Otel,Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü Bölüm BaşkanıBağlantılar

İletişim

Adres: Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu

Kampüs 58140 SİVAS

Tel: 0.346.2191266

Fax: 0.346.2191203

Telefon

0 346 219 1266

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

cmyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1203