Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası

Tanıtım

MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI PROGRAMI

Türkiye’de eksikliği belirgin olarak hissedilen bir uzmanlık eğitimi verilen  Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programının vizyonu, sermaye piyasalarında yetersiz miktarda bulunan kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak nitelikte olan bir program yaratmaktır.
Bu programın amacı, sermaye piyasalarındaki kıt kaynakları en etkin ve verimli şekilde yatırımlara aktarabilecek, menkul kıymetler türev araçlarını etkin olarak kullanabilecek, finans piyasaları konusunda ülke ekonomisine katkı sağlayacak, iyi eğitim almış, kalifiye mezunlar yetiştirmektir.
Mezunlarımız; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aracı Kurumlar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Bankalar, Sigorta Şirketleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Araştırma Kuruluşları, tüm ticaret, sanayi ve esnaf odaları gibi değişik alanlarda istihdam edilebilmektedir.
Bankalar, Sigorta Şirketleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Aracı Kurumlar, Sanayi ve Esnaf Odalarında staj yapan öğrencilerimiz mezun olduklarında bankacılık ve sigortacılık alanlarında özel ve kamu kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler.
Programdan mezun olan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakültelerin; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarına geçiş yaparak lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlayabilmektedirler.
Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat bölümlerinin 3. sınıfına sınavsız olarakdoğrudan kayıt yaptırarak bu bölümlerden 3. sınıftan itibaren öğrenim görebilmekte ve lisans derecesi ile mezun olabilmektedirler.

Bağlantılar

İletişim

Adres: Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu

Kampüs 58140 SİVAS

Tel: 0.346.2191266

Fax: 0.346.2191203

Telefon

0 346 219 1266

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

cmyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1203