Maliye

Tanıtım

MALİYE PROGRAMI

Bilginin, ihtisasın, tecrübenin önem kazandığı ve daha rahat yaşayabilmek için daha fazla çalışmanın gerektiği çağımızda, bu gereklere uygun mali bilgilerle donatılmış, kamu ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek nitelikli çalışanlara ihtiyaç vardır.

Bu programının amacı; genel ekonomi içinde önemli bir bölümü oluşturan kamu ekonomisi ile ilgili mali olayları, bunların etki ve sonuçlarını yorumlayabilecek ve Türk vergi sistemini değişik yönleri ile ele alıp, değerlendirebilecek kalifiye mezunlar yetiştirmektir.

Defterdarlıklar, Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Büroları, Kooperatiflerin, Bankaların ve diğer Kamu ve Özel Sektör İşletmelerinin muhasebe servislerinde staj yapan öğrencilerimiz mezun olduklarında, Maliye Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde, Vergi Dairelerinde, özel sektörde mali – idari işler, muhasebe ve finansman gibi değişik departmanlarda istihdam edilebilmektedirler.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakültelerin; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Kamu Yönetimi, Maliye, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarına geçiş yaparak lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlayabilmektedirler.

Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerinin 3. sınıfına sınavsız olarak doğrudan kayıt yaptırarak bu bölümlerden 3. sınıftan itibaren öğrenim görebilmekte ve lisans derecesi ile mezun olabilmektedirler.

 

Bağlantılar

İletişim

Adres: Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu

Kampüs 58140 SİVAS

Tel: 0.346.2191266

Fax: 0.346.2191203

Telefon

0 346 219 1266

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

cmyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1203