Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Tanıtım

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Sağlık Turizmi, Çeşitleri Ve Önemi

Sağlık turizmi, kişilerin sağlığına kavuşmak için sağlık hizmeti almak amacı ile ikamet ettiği ülkeden farklı ülkelere tedavi amaçlı yaptıkları seyahatlere denir. Bu amaçla seyahat eden kişilere sağlık turisti adı verilir.

Genel olarak sağlık turizmi denildiğinde 3 çeşit turizmden bahsetmek mümkündür:

1-Medikal Turizm: Uluslararası hastaların tedavi ve rehabilitasyon amaçlı sağlık kurumlarından tedavi, ameliyat vb. hizmet alması şeklinde olan sağlık turizmi çeşididir. Bu kapsamda sunulan hizmetler;

Ø  İleri tedaviler (kardiyovasküler cerrahi, radyoterapi, cyberknife  vb).

Ø  Transplantasyon (organ ve doku nakli).

Ø  İnfertilite (tüp bebek uygulamaları)

Ø  Estetik cerrahi

Ø  Göz, diş, diyaliz tedavileri vb.

Söz konusu hizmetlerin sunulduğu yerler: Özel ve kamu sağlık kurum ve kuruluşları.

2-Termal Turizm ve Medikal SPA: Kaplıca suları veya otelcilik hizmetleriyle birlikte medikal masaj, peloid gibi bazı tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı rehabilitasyon ve dinlenme vb. hizmetleri içeren sağlık turizmi türüdür. Bu kapsamda sunulan hizmetler;

Ø  Kaplıca tedavileri ve fizyoterapiler (kaplıca tedavisinde kullanılan elektroterapi, egzersiz tedavileri, masaj ve diğer yöntemlerdir).

Ø  Talossoterapiler (koruyucu ve tedavi edici ve/veya kür amaçlı olarak tıbbi gözetim ve denetim altında, deniz suyu iklimi ve unsurlarının kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemidir).

Ø  Hidroterapi ve egzersizler (ağrıları hafifletmek ve fiziksel rahatlık sağlamak için suyun (sıcak, soğuk, buhar veya buz halinde) kullanılmasıdır).

Ø  Balneoterapi ve (kermomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının banyo, içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanılmasıdır).

Ø  Peloidoterapi (doğal, jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasıdır. Halk arasında şifalı çamurların tedavi amaçlı kullanılması olarak bilinmektedir).

Ø  Klimaterapi (hava sıcaklığı, nem, rüzgâr şiddeti ve hızı, güneş ışınımı ve benzeri iklimsel faktörlerin sistematik ve dozlaymış kür tarzında uygulanmasıdır).

Söz konusu hizmetlerin sunulduğu yerler: Kaplıca ve Spa merkezleri.

3-Yaşlı ve Engelli Turizmi: Yaşlı ve engellilerin bakım, rehabilitasyon ve medikal tedavilerinin bir arada olduğu geriatrik tedavi merkezi veya yaylalarda sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklama hizmetlerinin sunulduğu sağlık turizmi türüdür. Bu kapsamda sunulan hizmetler;

Ø  İleri yaş turizmi (gezi turları, meşguliyet terapileri).

Ø  Yaşlı bakımı hizmetleri (bakım evlerinde veya rehabilitasyon hizmetleri).

Ø  Klinik  otelde rehabilitasyon hizmetleri

Ø  Engelliler  için özel bakım ve gezi turları

Söz konusu hizmetlerin sunulduğu yerler: Klinik oteller, rekreasyon alanları, tatil köyleri ve bakım evleri v.b

Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselen önemli bir alternatif turizm çeşididir. Sağlık maliyetlerinin artması, bazı tedavilerin her ülkede yapıl(a)maması, ülkeler arasında ticari işbirliklerinin artması, ulaşımda kolaylıkların olması, sağlık hizmet kalitelerinin dünyanın farklı bölgelerinde gelişmesi sağlık turizminin gelişimini hızlandırmıştır.

Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderlerinin payı her geçen gün artmaktadır. Sosyal güvenlik maliyetlerinin artması, gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal güvenlik ve özel sigorta kurumlarını kaliteli ve nispeten ucuz tıbbi hizmet sunan ülkelerle paket anlaşmalar yaparak sağlık hizmetlerini düşük maliyetle alma çabasına itmiştir.

Türkiye; modern hastaneleri, yetişmiş insan gücü, alanında uzman doktorları, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında hizmet vermektedir. Türkiye’deki birçok özel hastanenin hizmet kalitesi dünyaca ünlü akreditasyon kuruluşlarınca onaylanmıştır. JCI (Joint Comissions International/Uluslararası Birleşik Komisyonu) ile akredite edilmiş 37 hastane, 3 laboratuvar, 1 nakil aracı ve 1 ayakta tedavi merkezi olmak üzere toplam 42 sağlık kuruluşuyla Türkiye, dünyada ikinci sıradadır. Ülkemizdeki özel, kamu ve üniversite hastaneleri dünyadaki en yüksek teknoloji ile donatılmıştır. Türkiye’de birçok hastanede onkolojik tedaviler, kardiyovoskiler cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahisi, göz ve dişte ileri teknolojili sağlık hizmetleri verilmektedir. Yine bu hastanelerde Cyberknife (yüksek doz radyasyonun tümöre milimetrenin altında doğruluk ve isabetle değişik açılardan odaklanması sağlanarak açık ameliyata gerek kalmadan kansız ve ağrısız bir işlemle tedavi edilmesi), robotik cerrahi, MR hizmetleri, kemik iliği, organ ve doku nakli yapılabilmektedir.

Türkiye termal turizm olarak kaynak açısından dünyada yedinci Avrupa da birinci sırada yer almaktadır. Bu alanda çok donanımlı termal oteller yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Türkiye coğrafi konumu, sahip olduğu sağlık kuruluşları, sektördeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü, kaplıcaları ve doğal güzellikleri ile sağlık turizmi açısından bir çekim merkezidir. Hem tarihi ve kültürel zenginliği, hem de sağlık alanındaki gelişmişlik seviyesi ile Türkiye, dünyanın on gözde ülkesinin içinde yer almaktadır.

Dünya ülkeleri artık Türkiye’yi yeni sağlık ortağı ve yükselen medikal turizm merkezi olarak tanımaktadır. Türkiye, sahip olduğu medikal ve termal turizm kaynaklarını, spa ve wellness imkanlarını beş yıldızlı otellerle birleştirerek, sağlık turistine kaliteli ve ucuz turizm paketleri sunmaktadır. 

İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sonra Almanya ve Hollanda’daki bazı özel sigorta şirketlerinin de termal tedaviler için Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını karşılama kararı almaları ülkemizde termal turizm açısından önemli bir pazar payı oluşturmaktadır.

İklim dezavantajları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların yoğun olarak görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde termal turizme olan talep daha fazladır. İklim, fiyat, güvenlik ve ulaşım açısından göreceli avantajlara sahip ülkemiz tıp turizmi, spa&wellness ve kaplıca turizmi, ileri yaş ve spor turizmi açılarından olağanüstü avantajlı bir konumda olup her kesime hitap edebilecek niteliklere haizdir. Ayrıca, coğrafi yakınlık, ülkelerinde bulunmayan doğa ve iklim şartları nedeniyle ve kültürel benzerlik faktörleri de göz önünde bulundurulduğunda Türkiye Ortadoğu ülkeleri içinde önemli bir sağlık ve termal turizm destinasyon ülkesi olabilecek konumdadır.

Türkiye, eşsiz ve stratejik coğrafi konumu ile Avrupa, Asya ve Orta Asya’ya sınırı bulunan iki kıta arasındaki kavşak noktasıdır. Birçok ülkeden uçakla kolay ve kısa sürede ulaşılabilir bir konumdadır. Türkiye, geçmişinden gelen misafirperverlik geleneğini medikal turizm hizmeti anlayışıyla birleştirmiştir.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı

Türkiye, gerek medikal gerekse termal turizmde büyük bir potansiyel taşımakta; ülkemizde son on yıldır sağlık turizmi alanında hizmet veren hastaneler, termal oteller, spa-wellness ve sağlık turizmi acenteleri faaliyetlerini arttırmaktadır.

Turizm, 12 aya yayılma ve istihdam yaratma hususunda çok önemli bir hizmet sektörüdür. Sağlık turizmi ise ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer almaktadır. Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye’dir.

Ülkemiz önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer almakta olup, kaynak zenginliği ve
potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında yer almaktadır. Sivas, Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesinde (Amasya, Sivas, Tokat, Erzincan) yer almaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda Yönetim ve Organizasyon Bölümü’ne bağlı olarak açılan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alan Sağlık Turizmi İşletmeciliği programının amacı, ülkemizin sahip olduğu yüksek standartlardaki sağlık ve konaklama imkanlarını destekleyecek, sağlık turistleri ve yakınlarının tedavi ve konaklamalarını üst düzey kaliteyle sağlayacak, nitelikli, sağlık ve turizm bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Programa Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Sağlık Turizmi İşletmeciliği için;

Puan Türü: TYT

Eğitim Dili: Türkçe

Alınacak Unvan: Sağlık Turizmi İşletmeciliği Meslek Elemanı

Program Mezunlarının İstihdam Olanakları

Program mezunları, sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık turizmi birimlerinde, sağlık turizmi ile ilgili faaliyet gösteren acentelerde, sağlıklı yaşam konusunda hizmet veren otel ve tesislerde iş imkânı bulmaktadırlar.

Üst Derece Eğitim-Öğretim İmkanları

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Sağlık Turizmi İşletmeciliği alanında ön lisans diploması verilir.

"Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler.

ÖSYM’nin 2019 yılı “TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI” listesinde de görülebileceği gibi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı’ndan mezun olanlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda fakülte ve 4 yıllık Yüksekokulların;  İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik ve Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Bağlantılar

İletişim

Telefon

0 346 219 1266

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

cmyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1203