Pazarlama ve Reklamcılık

Tanıtım

PAZARLAMA PROGRAMI
Programın Amacı: Kamu ve özel sektör işletmelerinin pazarlama ve satış birimlerinde ihtiyaç duyulan ara eleman kadrolarını yetiştirmek amacı ile oluşturulan Pazarlama Programında doğru yer, zaman ve ortamda alıcılara ulaşmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, müşteri tatmini sağlamak ana hedeftir. Bu amacı gerçekleştirmek, meslek bilincini oluşturmak için dört dönem kapsamında teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.
Bölümün Eğitim Programı: Pazarlama Ön Lisans Programı; öğrencileri işletmecilik ve yönetim anlayışı ile pazarlama faaliyetlerini gelişmişliğe paralel olarak önem ve uygulaması çerçevesinde bilgilendirme, becerileri geliştirme amacı ile oluşturulmuştur. Bu amaçla iki yıllık verilen eğitim ile kişisel beceriler birleştirilerek gençlerin hizmet ve üretim işletmelerinde yer almaları, programda aldıkları eğitimi ileri götürerek lisans programı ile tamamlamaları da mümkündür.
 
 
Kariyer Olanakları:Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz işletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde pazara sunulabilmesi için, gerekli planlama ve uygulamaları gerçekleştirebilecek, değişen pazar şartlarının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, ülkemiz işletmelerinin pazarlama ve satış uygulamalarında ihtiyaç duydukları meslek elemanları olarak iş bulabilmektedirler. Ayrıca İ.İ.B.F lerde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam etme imkânları da vardır.

Bağlantılar

İletişim

Adres: Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu

Kampüs 58140 SİVAS

Tel: 0.346.2191266

Fax: 0.346.2191203

Telefon

0 346 219 1266

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

cmyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1203